Thông tin đơn vị

Địa chỉ : Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa

Điện thoại : 064 3542677

Fax : 064 3856344

Email : soct@baria-vungtau.gov.vn