Thông tin đơn vị

Địa chỉ : Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa

Điện thoại : 0254 3542677

Fax : 0254 3856344

Email : soct@baria-vungtau.gov.vn